Dorp Zenderen

RK Kerk

R.K. Parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen
Kerkgebouw: Hertmerweg 44, 7625 RH Zenderen

Pastor

Nico Hofstedetel. 074-2659181
 b.g.g. 06-30260080
Pastoraal werker    
Anita Oosteriktel. 06-23082418

Parochiecentrum
Hertmerweg 46 (woonhuis achter het klooster) tel. 06-81730704

Openingstijden:  dinsdag van 14.00 uur - 15.00 uur
donderdag  van 14.00 uur - 15.00 uur

Parochiebestuur
Het parochiebestuur vergadert in de regel op de tweede maandag
van de maand.

Samenstelling bestuur:

Betsy Paus Vice-voorzitter tel. 074-2672245
Chantal Jansen-Olimulder Secretaris tel. 074-2672421
Ilona Rikmanspoel-Kram Penningmeester tel. 074-2670137
Jan van der Aa Beheer gebouwen tel. 074-2662815

Financien

Parochiekerk Rabo 30.94.22.736
Kerkbalans Rabo 30.94.07.370
Bezoekgroep Parochie Rabo 30.94.89.423
Kerktelefoon Rabo 14.56.80.258
Onderhoud kerkhof Rabo 14.56.44.731
Stg. Behoud Kerkgebouw Zenderen Rabo 10.62.48.766

Kerk openen en sluiten
Harry Peper     tel. 074-2661308

Overlijden melden bij

Lidy Wolbers-Oude Lansink    tel. 074-2661844
 b.g.g. 06-44230572